latogatok szama

 

 

 

 

21. századi korszerű nevelési, oktatási környezet megteremtése Szin településen

  • A projekt kódszáma: ÉMOP – 4.3.1/2F-2f-2009-0031.
  • Projekt kezdete: 2009.02.02.
  • Projekt befejezése: 2011.04.30.
  • Támogatás: 226 256 865 Ft
  • Kivitelező: FK- RASZTER ZRT.
  • Tervező: Viszoki Csaba
  • Műszaki ellenőr: Tompa Csaba
  • Projektmenedzsment: Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, projektmenedzser: Béres László.

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

Szin Község Önkormányzata 2009. évben a „Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztésére” című ÉMOP – 2007-4.3.1./2F kódszámú pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be „21. századi korszerű nevelési, oktatási környezet megteremtése Szin településen” címmel. A Szini Általános Iskola bővítése, felújítása valamint eszközök beszerzése volt a cél a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében.

 

Szin Község Önkormányzata támogatást kapott a fejlesztésre.

 

A beruházás eredményeként energiatakarékos, korszerű intézmény került kialakításra.

 

A Szini Általános Iskola 1914-től működik, a tanulók létszáma évről évre növekedett ezért folyamatos bővítések váltak szükségessé. A tanulók három településről kerülnek ki, melyek a következők: Szin, Szinpetri, Tornakápolna.

Az intézmény tevékenysége alapfokú oktatás, célja és feladata: képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés, fejlesztő felzárkóztató foglalkoztatás, nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek képzése. Az intézmény tanulóinak 92%-a hátrányos helyzetű.

Az önkormányzat fontos feladata az oktatási, egészségügyi intézmények megtartása a településen, kulturált lakókörnyezet kialakítása, a fogyatékossággal élők számára biztosítani a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférését, a roma etnikai kisebbség felzárkóztatása az alapképzés valamint a foglalkoztatás révén.

Az oktatási célok és egyéb feladatok megvalósítására a felújítás előtti körülmények nem megfelelőek. A demográfiai adatok szerint a gyermeklétszám növekedni fog, ezáltal az osztály létszámokban is növekedés várható. Az iskola épülete eredeti állapotában nem tudta biztosítani a tanulók számára a biztonságos iskolai környezetet. Az iskola tulajdonában lévő oktatási segédeszközök nem voltak képesek funkciójukat ellátni a rendelkezésre álló mennyiség, valamint elavult eszközök miatt.

A fejlesztés az iskola épületének egészét érinti.